Kurser og temadage

Revideret 2019.11.04
Kurser og temadage 

CE - mærkning af maskiner er en kompliceret sag og derfor fordelt over en kursusrække på 6 dage

1.   Maskindirektivet og andre regler for maskiner         

   

2.   Elektrisk sikkerhed på maskiner.

      

3.   Grundlæggende maskinsikkerhed.

              

4.   Funktionssikre maskiner.

            

5.   Nødstop – Tvangskoblede afskærmninger og 
forhindring af utilsigtet igangsætning
  

              

6.   Maskinstyretavler, samt repetitioner

Herunder er listen over de kurser og temadage, der også kan bestilles hos 

Funktionssikre Maskiner ApS.

Indholdet er beskrevet i de efterfølgende afsnit.


For bestilling eller yderligere oplysninger
kontaktes Per Juul
Bedst på pj@fuma.dk
Næstbedst på 4018 2933 evt. ved SMS 


Kursuspakker:

5 (6) dages kursus
Dag 1: Maskindirektivet og andre regler for maskiner - kursus 3
Dag 2: Elektrisk sikkerhed på maskiner - kursus 4
Dag 3: Grundlæggende maskinsikkerhed - kursus 5
Dag 4: Funktionssikre maskiner - kursus 6
Dag 5: Nødstop - forhindring af utilsigtet opstart og opsamling
Dag 6: Maskinstyretavler - kursus 8
 
2 dages kursus 1
Dag 1: Elektrisk sikkerhed på maskiner - Kursus 3
Dag 2: Maskinstyretavler og nødstop - Kursus 8 med mere 


2 dages kursus 2
Dag 1: Grundlæggende maskinsikkerhed - kursus 5
Dag 2: Funktionssikre maskiner - Kursus 6
 
Helt nyt Kursus
Harmoniske strømme, lækstrømme og andre vagabonderende strømme i maskiner - se kursus 4.1